கின்னஸுக்கு ஒரு கடைசிக் கடிதம். (21-ம் நூற்றாண்டின் மிகப் பெரிய பொருளாதாரக் குற்றவியல் நிகழ்வு எதுவாய் இருக்கக் கூடும் ?!!!- ஒரு பார்வை )

உள்ளே……                                                         பக்கம்                                              1) இதைப் படிக்கும் எவர் ஒருவருக்குமான சில அறிமுக வார்த்தைகள்… 2) ஜு.வி.யின் கற்றது கடலளவு தொடர் ஆசிரியர் து.கணேசன்         அவர்களுக்கு எழுதிய … Continue reading கின்னஸுக்கு ஒரு கடைசிக் கடிதம். (21-ம் நூற்றாண்டின் மிகப் பெரிய பொருளாதாரக் குற்றவியல் நிகழ்வு எதுவாய் இருக்கக் கூடும் ?!!!- ஒரு பார்வை )