இயற்கையை உறிஞ்சும் ஏகாதிபத்தியம் ! சிறப்புக் கட்டுரை | வினவு

http://www.vinavu.com/2016/11/04/imperialism-sucking-the-nature/
டாயிஷே வங்கி திவால் : வெடிக்க காத்திருக்கும் அணுகுண்டு ? | வினவு

http://www.vinavu.com/2016/11/01/germany-deutsche-bank-bankruptcy/

Advertisements