21-ம் நூற்றாண்டின் மிகப் பெரும் குற்றவியல் நிகழ்வாய் எது இருக்கக் / (அமையக்) கூடும்?! ஒரு பார்வை. டாலரைப் பஞ்சராக்க அமெரிக்க வாழ்த் தமிழர் கையிலெடுக்க வேண்டிய ஆயுதம் இத் தலைப்பின் பேசு பொருளே! சாரமே, விரிவாக உள்ளே…..

பி.டி.எஃப் கின்னஸ் அஸான்ஜே-WA013 Document

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s